Продължете към съдържанието
Начало » Мониторинг на земеделски площи

Мониторинг на земеделски площи

Проследяването на появата и развитието на вредителите през определени фенологични фази на културните растения се прави с цел постигане на висока печалба от единица обработваема площ при възможно най-малко разходи от страна на фермера. Независимо, че дигитализацията навлиза все по-осезаемо в земеделието като цяло, планирането на всички растителнозащитни мероприятия само от компютъра, респективно от даден софтуер е невъзможно към настоящия момент. Механизмът на природата очевидно е сложен и в него се преплита действието на много фактори. Да се вземат предвид и калкулират и всички взаимодействия между тях и да се преобразуват в готови решения би довело по-скоро до грешки, за които може да се плати скъпо.

Решението е да се действа съобразно конкретната ситуация и с правилния подход. Подобно на хуманната медицина, при която всички ходим на прегледи, нашите растения се намират на полето и е възможно периодично да се изследват по отношение на тяхното здравословно състояние.

Резултатите от тези изследвания ще покажат, дали е необходимо прилагането на определени растителнозащитни мероприятия към дадения момент. За целта се събират проби от полетата, които искате да бъдат под наблюдение и се изпращат в нашата лаборатория за анализ. В рамките на 24 часа от пристигането на пробите, получавате съответният резултат с препоръки за това дали, кога и с какви средства е необходимо провеждане на пръскания.

Този подход има следните предимства:

  • Целенасочени пръскания, вместо “на сляпо”;
  • Навременни мероприятия, постигащи значително по-добър ефект;
  • Възможност за намаляване на разходите за растителнозащитни препарати;
  • Оптимизиране на общите разходи за производство на земеделска продукция;

Повече информация за услугата „Мониторинг на земеделски площи“ може да намерите тук.