Продължете към съдържанието
Начало » За нас

За нас

Добре дошли на страниците на земеделска лаборатория ФИТОТЕСТ.

Лаборатория ФИТОТЕСТ е създадена с цел да оказва съдействие на всички стопани, които желаят да използват иновативни методи при производството на земеделска продукция. Растенията много често се нападат от различни вредители, които намаляват качеството и количеството на произведените продукти. Нашата стратегия за контрол на вредителите се основава на принципите за интегрирана растителна защита. При този подход винаги се взема предвид едновременното влияние на няколко фактора за определяне на необходимите растителнозащитни мероприятия. Този метод е приложим за всеки случай от системата “културно растение – вредител”, при който е възможно толериране на начална степен на развитие на вредителя без да се допуснат загуби по отношение на добива и качеството, както и при наличието на подходящи препарати за растителна защита.