Продължете към съдържанието
Начало » Диагностика на вредители по растенията

Диагностика на вредители по растенията

Точната диагноза на вредителите по растенията е изключително важна предпоставка за определяне на правилна стратегия и постигане на контрол върху тяхното разпространение. Отклоненията от нормалното развитие на растенията могат да имат най-различен произход. Предизвиканите от абиотични фактори симптоми (напр. ниски или високи температури, неправилно приложени хербициди или липса на хранителни вещества) не могат да бъдат лекувани с обичайните средства за растителна защита. Много често обаче появата на симптоми има биотичен произход, например растителнопатогенни гъби, бактерии или вируси. Докато при гъбите е възможна употребата на химични препарати, при останалите групи причинители това е почти невъзможно.

Септория по пшеницата

В нашата лаборатория ние изследваме растенията (или части от тях) за установяване на причинителя, степента и честотата на заболяването в определени фази от развитието на растенията. Тези данни се използват, за да се определи, какви химични средства за контрол е необходимо да се приложат.

Повече информация за услугата „Диагностика“ може да намерите тук.