Продължете към съдържанието
Начало » Актуална ситуация при житните култури

Актуална ситуация при житните култури

  • от

Застудяването на времето през последната седмица задържа развитието на пшеницата и другите зимни култури на полето. Ситуацията бързо ще се промени след преминаването на студената вълна и е добре да се помисли за прилагането на хербициди за контрол на заплевеляването.

В период на непрекъснато повишаване на цените на горивата, торовете и продуктите за растителна защита, съвсем нормално е да се помисли за възможни начини за оптимизиране на разходите. Единия от тях е прилагането на растителнозащитни мероприятия, в случая хербициди, да се извърши след обследване на посевите за плътността и видовия състав на плевелите. По този начин могат да се спестят немалко средства.

Поради липса на нови активни вещества за контрол на житните плевели, възможните решения и през тази година ще бъдат ограничени до използването на познатите ни вече препарати. Затова за постигане на добър ефект е добре да се има предвид прилагането им при оптимални условия, а именно, добро покритие при пръскане и прилагане на продуктите при висока въздушна влажност.

За контрол на житни плевели при ечемик на разположение е само Аксиал 050 ЕК, който може за се приложи за контрол на видовете райграс, див овес и ветрушка, но действието му срещу овсигата е незадоволително.

При пшеницата има повече решения като например видовете Атлантис, Корело Дуо, Палас или Пасифика, но трябва добре да се съблюдава температурния диапазон на приложение (5 -25 °С) и продуктите да не се прилагат при ниски температури и слани. При такива условия не се препоръчва смесването им с хербициди срещу широколистните плевели.

Няколко практически съвета:

  • Пръскане да се извършва само при висока въздушна влажност (> 60 %);
  • Осигуряване на добро покритие чрез избор на подходящи дюзи;
  • Добавяне на подобрители и прилепители за по-бързо и сигурно действие, напр. 3 л/дка течен азотен тор (UAN), прилепител ДЕШ и други.

д-р Господин Колев
Технически ръководител при Агромонитор ООД